Styrelsen har beslutat att årsmötet för verksamhetsåret 2020 flyttas framåt i tiden. När det är möjligt pga pandemin så återkommer vi med besked om tidpunkt för årsmötet.