AKTUELLT

25

jan 19

Renovering bygdegården.

Nu är mycket av målningsarbetet klart. Nu skall innertaket ersättas med nytt, samt ny takbelysning.

20

jan 19

Renovering bygdegården.

Nu har renoveringen av bygdegården börjat. Denna pågår under januari och februari.

Någon gång i mars kommer vi att ha nyinvigning, dag och tid återkommer vi till

11

sep 18

Hösten i Siretorp

Nu är äntligen hösten här med allt vad det innebär, äntligen säger jag för i somras när det var som varmast klagade man över det, många av oss svenskar är inte vana vid det tropiska klimat vi då hade, men nu när det blivit svalare, blåsigare och regnet vräker ner tycker man att vi hade iallafall en fin sommar.

Nu i höst och vinter har vi ett digert aktivitetsprogram i Siretorp bygdegård men vi har också mycket som skall genomföras, när det gäller renovering i bygdegården och snygga till utemiljön. Vi har fått en del bidragsansökningar beviljade,ett antal sponsorer som stöttar oss och sist men inte minst har vi många medlemmar vars medlemsavgift och deltagande i våra aktiviteter betyder oerhört mycket för vårt framtida programs genomförande.

Så därför välkommen till din bygdegårds olika aktiviteter. Du betyder mycket.

Styrelsen

 

29

maj 18

GÖKOTTA/EXKUSION

Årets träff samlade många deltagare och solen strålade generöst mot oss. Detta var femte gången och vid alla tillfälle har det varit fint och soligt väder.Vi samlades vid Bygdegården och promenerade till Mörby-Backe. Väl där uppe försökte alla lägga beslag på platsen från föregående år och väl där, dukades det upp med fika och andäktigt lyssnande efter Göken eller andra fåglars sång. Utöver fågelsång var målsättningen att vi skulle bilda en sångkör, därför övade vi på olika sånger från Jan Lindells sångbok. Det är inte lätt att prestera någon skönsång när alla var ovana men trots det beslutades att kören skall bildas och namnet blir Mörbybackekören. Ansvarig för bildandet är Claes Frykholm men därmed inte sagt att ovanstående blir dirigent,

En lyckad dag på Mörby Backe slutade vid 14,15 tiden men inte för alla. Nu ser vi fram emot nästa år då kören skall göra ett förhoppningsvis bejublat framträdande. Det hoppas och tror vi på. Alla är välkomna. Det kostar inget.

13

mar 18

EN BLODIG HISTORIA. När Östdanmark blev svenskt.

Lördag den 10 mars var vår populära historiker Marcus Bernhardsson i Siretorps bygdegård och föreläste om 1600 talets blodiga stormaktstid, snapphanar och Listers Härad.

100 talet personer hade sökt sig till Siretorps bygdegård för att lyssna på denna intressanta och bloddrypande berättelse, från den tiden. Markus förmåga att presentera gör att man lever sig in i och känner sig närvarande i historien. Föredraget slutade i välförtjänta applåder till alla medverkande och vi fick ett löfte att Markus återkommer med nya berättelse.